Forumsvar Lagt Inn


knutfsorheim
Spectator

    Takk for avklarende svar som samtidig bekrefter min bakenforliggende tanke, at minnet bør dobles, men uten at eksisterende kort må byttes ut (maskinen har to kortplasser).

    kfsor